ISSN 1829-054X

Խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Տեր-Ղեւոնդյան (գլխ. խմբագիր), Գ. Տեր-Վարդանյան,
Գ. Մուրադյան (պատասխանատու քարտուղար), Կ. Մաթեւոսյան, Վ. Թորոսյան, Թ. Վ. Լինտ,

Ա. Մութաֆյան, Ա. Շահնազարյան, Հ. Մարգարյան, Գ. Գասպարյան, Օ. Վարդազարյան,
Ա. Թամրազյան, Հ. Համբարձումյան։

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԹՎԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

«Բանբեր Մատենադարանի» միջնադարագիտական, հայագիտական, ձեռագրագիտական հանդեսը լույս է տեսնում  Մատենադարանի հիմնադրումից ի վեր:  Հանդեսի առաջին երկու  համարները  լույս են տեսել 1941 և 1950 թվականներին և կոչվել «Գիտական նյութերի ժողովածու»: Այս ժողովածուներում հավաքված էին նախորդիվ Մատենադարանում տեղի ունեցած գիտաժողովների նյութերը:
  1956 թվականին հրատարակված երրորդ համարից սկսած, հանդեսը կրում է այսօրվա անվանումն ու ընդգրկում Մատենադարանի գիտաշխատողների, հայ և օտարազգի մասնագետների միջնադարյան մշակույթի բոլոր ոլորտներին առնչվող բազմաբնույթ ուսումնասիրությունները, տարբեր բնագրեր և այլն:
  «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսը կազմված է մի քանի հիմնական բաժիններից.

Ա. Հոդվածներ
Բ. Հաղորդումներ
Գ. Բնագրեր
Դ. Թարգմանություններ
Դ. Մատենագիտություն
Ե. Գրախոսություններ
Զ. Գիտաժողովի նյութեր

  Տարբեր տարիներին «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում իրենց ուսումնասիրություններն են հրատարակել միջնադարագիտության ու ձեռագրագիտության հայ և օտարազգի բազմաթիվ հայագետներ՝ Լ.Խաչիկյանը, Ս.Արևշատյանը, Հ.Բարթիկյանը, Ն.Թահմիզյանը, Տ.Իզմայլովան, Ի.Աբուլաձեն, Գ.Աբգարյանը, Բ.Չուգասզյանը, Ա.Մաթևոսյանը Պ.Մուրադյանը, Աս.Մնացականյանը, Հ.Թամրազյանը և այլք: 
  «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում հրատարակվել են միջնադարյան կարևոր երկերի թարգմանություններ,  բացառիկ նշանակություն ունեցող ձեռագրերի մասին հաղորդումներ, գիտության ու արվեստի տարբեր ոլորտների ձեռագրացուցակ-ուղեցույցներ և արխիվային բացառիկ փաստաթղթեր:

Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը վերաբերող պահանջներ:

Կիսվել