2012 թ. Մատենադարանում հիմնվել է ասպիրանտուրա, որի խնդիրն է համալրել Մատենադարանի գիտական ներուժը նոր և բանիմաց կադրերով, ինչպես նաև  աշխուժացնել գիտահետազոտական աշխատանքները: Կազմակերպվում են ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա ընդունելություններ, ինչի արդյունքում Մատենադարանի գիտական ներուժը համալրվում է ասպիրանտներով:
Ասպիրանտների դասընթացների կազմակերպման հետ կապված ֆինանսական բոլոր ծախսերը հոգում է Մատենադարանը:
Ասպիրատները մասնակցում են ասպիրանտական կրթության համար ամենատարբեր առարկաներից նախատեսված կրեդիտների հավաքման դասընթացներին, որոնք կազմակերպվում են  Երևանի պետական համալսարանում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայում: Մատենադարանը կազմել և հաստատել է  ասպիրանտական կրթության կազմակերպման համար նախատեսված ձևաչափերը և կանոնակարգերը:


հեռ.՝ (010) 51 30 13

Մատենադարանում գործող առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի մասնագիտություններ

Է.00.00Պատմական գիտություններ
Է.00.01Հայոց պատմությունՊատմական
Է.00.05Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն       Պատմական
Ժ.00.00Բանասիրական գիտություններ
Ժ.01.00Գրականագիտություն
Ժ.01.01Հայ դասական գրականությունԲանասիրական
Ժ.01.05ԲանահյուսությունԲանասիրական
ԺԷ.00.00ԱրվեստագիտությունԲանասիրական
ԺԷ.00.03Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայնԱրվեստագիտություն

Կիսվել