2012 թ. Մատենադարանում հիմնվել է ասպիրանտուրա, որի խնդիրն է համալրել Մատենադարանի գիտական ներուժը նոր և բանիմաց կադրերով, ինչպես նաև  աշխուժացնել գիտահետազոտական աշխատանքները:
Բաժինը կազմակերպում է ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա ընդունելություններ, ինչի արդյունքում Մատենադարանի գիտական ներուժը համալրվում է առկա և հեռակա ասպիրանտներով: Նրանց մեծ մասը  Մատենադարանի աշխատակիցներ են, որոնք ընդունվել են  մասնագիտությունների հետևյալ գծերով՝ պատմագրություն և աղբյուրագիտություն, համաշխարհային պատմություն,  գրականագիտութուն, արվեստի պատմություն և տեսություն:
Ասպիրանտների դասընթացների կազմակերպման հետ կապված ֆինանսական բոլոր ծախսերը հոգում է Մատենադարանը:
Ասպիրատները մասնակցում են ասպիրանտական կրթության համար ամենատարբեր առարկաներից նախատեսված կրեդիտների հավաքման դասընթացներին, որոնք կազմակերպվում են  Երևանի պետական համալսարանում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայում: Այստեղ էլ Մատենադարանը ստանձնել է դասընթացների կազմակերպման ֆինանսական ծախսերը: Մատենադարանը կազմել և հաստատել է  ասպիրանտական կրթության կազմակերպման համար նախատեսված ձևաչափերը և կանոնակարգերը:
Մատենադարանի՝ ապագայում իրագործվելիք ծրագրերից է  մագիստրոսական կրթության կազմակերպումը, որի համար արդեն սկսվել են նախապատրաստական գործընթացներ:


հեռ.՝ (10) 51 30 13

Մատենադարանում գործող առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի մասնագիտություններ

Է.00.00Պատմական գիտություններ
Է.00.01Հայոց պատմությունՊատմական
Է.00.05Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն       Պատմական
Ժ.00.00Բանասիրական գիտություններ
Ժ.01.00Գրականագիտություն
Ժ.01.01Հայ դասական գրականությունԲանասիրական
Ժ.01.05ԲանահյուսությունԲանասիրական
ԺԷ.00.00ԱրվեստագիտությունԲանասիրական
ԺԷ.00.03Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայնԱրվեստագիտություն

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԸ

Կիսվել