Մատենագիտության և առհասարակ հայագիտության համար բացառիկ նշանակություն ունեցող «Մատենագիրք Հայոց» բազմահատոր ձեռնարկը լույս է տեսնում 2003 թվականից։ «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնարկության հայկական բաժանմունքի երկարամյա ղեկավար Զավեն Եկավյանի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության այս նախաձեռնության շնորհիվ առաջին անգամ մեկ մատենաշարում համախմբվում է 5-18 դդ. ստեղծված հայ ողջ մատենագրական ժառանգությունը: Արդեն հրատարակվել են 100-ից ավելի հեղինակներ, մի քանի հարյուր բնագրեր, որոնց մեծ մասը (մոտ՝ 80%) առաջին անգամ է տպագրվում: Հայագիտական ուսումնասիրություններին օժանդակելու համար համարակալվել են տեքստերի բոլոր նախադասությունները։ Շտկվել են նախորդ հրատարակություններին կից տպված վրիպակները։ Բոլոր բնագրերին նախորդում են առաջաբաններ, մատենագիտական համառոտ ցանկեր և բաղդատված ձեռագրերի համարներ։ Քննական-համեմատական այս հրատարկությունն անփոխարինելի ու եզակի աղբյուր է հայագիտության տարբեր ճյուղերի՝ փիլիսոփայության, պատմագիտության, լեզվաբանության, հին գրականության և բանահյուսության ուսումնասիրությունների համար: «Մատենագիրք Հայոց»-ի գրքային տարբերակին զուգահեռ, հրատարակության որոշ հատորներ արդեն հասանելի են թվային տարբերակով, ինչը մեծապես հեշտացնում է հայ և օտարազգի հայագետների հետազոտությունները՝ հնարավորություններ ստեղծելով նոր ուսումնասիրությունների համար:
Մասնագետների կանխատեսումների համաձայն՝ ողջ հայ մատենագրության հրատարակման դեպքում կունենանք մոտ 100 հատորից բաղկացած հսկայածավալ մատենաշար: Այս կարգի ծավալուն և կարևոր մատենաշարերից են՝ Patrologia Greaca, Patrologia Latina, LOEB։

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Ա. ՀԱՏՈՐ
Ե. ԴԱՐ

Անթիլիաս-Լիբանան, 2003
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Բ. ՀԱՏՈՐ
Ե. ԴԱՐ

Անթիլիաս-Լիբանան, 2003
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Գ. ՀԱՏՈՐ
Զ. ԴԱՐ

Անթիլիաս-Լիբանան, 2004
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Դ. ՀԱՏՈՐ
Է. Դար
Անթիլիաս-Լիբանան, 2005
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Ե. ՀԱՏՈՐ
Է. Դար
Անթիլիաս-Լիբանան,
2005
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Զ. ՀԱՏՈՐ
Ը. Դար
Անթիլիաս-Լիբանան,
2007
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Է. ՀԱՏՈՐ
Ը. Դար
Անթիլիաս-Լիբանան,
2007
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԳ. ՀԱՏՈՐ
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ
Գիրք Ա
.
Անթիլիաս-Լիբանան, 2008
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԴ. ՀԱՏՈՐ
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ
Գիրք Բ
.
Անթիլիաս-Լիբանան, 2008
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԱ. ՀԱՏՈՐ
Ժ. ԴԱՐ
Պատմագրութիւն (ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ)
Գիրք Ա
.
Անթիլիաս-Լիբանան, 2010
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԵ. ՀԱՏՈՐ
Ժ. ԴԱՐ
Պատմագրութիւն (ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ)
Գիրք Բ
.
Անթիլիաս-Լիբանան, 2010
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԻԱ. ՀԱՏՈՐ
ԺԲ. ԴԱՐ
Ներսէս Շնորհալի
Գիրք Ա.

Երեւան, 2018
ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԻԲ. ՀԱՏՈՐ
ԺԲ. ԴԱՐ
Ներսէս Շնորհալի
Գիրք Բ.

Երեւան, 2022
Կիսվել