Բաժինն զբաղվում է Մատենադարանում պահվող արևելագիտական նյութերի, համապատասխան այլալեզու ձեռագրերի և արխիվային նյութերի ուսումնասիրությամբ, ձեռագրացուցակների ու բնագրերի կազմմամբ և հրատարակությամբ։


Բաժնի վարիչ՝ Քրիստինե Կոստիկյան
պատմական գիտությունների դոկտոր

Կիսվել