Բաժինն զբաղվում է Մատենադարանում պահվող արևելագիտական նյութերի, համապատասխան այլալեզու ձեռագրերի և արխիվային նյութերի ուսումնասիրությամբ, ձեռագրացուցակների ու բնագրերի կազմմամբ և հրատարակությամբ։

Բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան
պատմական գիտությունների դոկտոր
Հեռախոս՝ (010) 513000, ներքին՝ 1-01

Կիսվել