Բաժինը զբաղվում է հայ միջնադարյան ձեռագրերի հարդարման և մանրանկարչության ուսումնասիրությամբ։


Բաժնի վարիչ՝ Նազենի Ղարիբյան
արվեստագիտության թեկնածու

Կիսվել