Բաժինը զբաղվում է հայ միջնադարյան գրականության և բանասիրության ուսումնասիրությամբ, հիմնականում հիմնվելով Մատենադարանում պահվող ձեռագրական նյութի վրա։


Բաժնի վարիչ` Արամ Թոփչյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Հեռախոս՝ (010) 513053, ներքին՝ 2-43

Կիսվել