Բաժինը զբաղվում է 5-14-րդ դարերի հայերեն բնագրերի ուսումնասիրությամբ և գիտական հրատարակությամբ, հիմնականում Մատենադարանում պահվող ձեռագրական նյութի օգտագործմամբ։


Բաժնի վարիչ` Մանեա (Էռնա) Շիրինյան
պատմական գիտությունների դոկտոր
Հեռախոս՝ (010)513056, ներքին՝ 2-08


Կիսվել