ԿԱԶՄ

«ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ» ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

Լ. Աբրահամյան (խորհրդի նախագահ) – ազգագրագետ, պատմաբան, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ

Ա. Մալխասյան (խորհրդի քարտուղար) — «Մատենադարան»  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի արխիվային փաստաթղթերի պահպանման և գիտական մշակման բաժնի վարիչ (համաձայնությամբ)

Ա. Հարությունյան – ՀՀ կրթության և գիտության նախարար

Վ. Բուդումյան – ՀՀ մշակույթի նախարարի տեղակալ

Է. Աղաջանյան – ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար

Հ. Գասպարյան – ՀՀ նախագահի խորհրդական (համաձայնությամբ)

Ս. Հարությունյան – ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահ

Տ. Զարգարյան — «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Պ. Ավետիսյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Տ. Ասողիկ քահանա Կարապետյան – Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածնի Կաթողիկոսարանի արխիվի և թանգարանների տնօրեն (համաձայնությամբ)

Դ. Հովհաննիսյան – Երևանի պետական համալսարանի քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն (համաձայնությամբ)

Գ. Ջամբարջի — «Փյունիկ» մարդկային ռեսուրսների զարգացման համահայկական հիմնադրամի խորհրդի նախագահ (համաձայնությամբ)

Կ. Մութաֆյան – մաթեմատիկոս, պատմաբան, հայագետ, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ (համաձայնությամբ)

Ա. Մկրտչյան — «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի տնտեսական գծով տեղակալ (համաձայնությամբ)

Ն. Փիլթակյան — «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր հաշվապահ (համաձայնությամբ)

Ա. Չարխչյան — «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի ցուցասրահների վարիչ (համաձայնությամբ)

Գ. Էլիազյան — «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի վերականգնման բաժնի վարիչ (համաձայնությամբ)

Ա. Նշանյան — «Մատենադարան»  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի կադրերի բաժնի վարիչ (համաձայնությամբ)

Վ. Փոստաջյան — «Մատենադարան»  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի միջազգային կապերի բաժնի վարիչ (համաձայնությամբ)

Գ. Բրուտյան — «Մատենադարան»  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի բժշկագիտության և բնատգիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող (համաձայնությամբ)

Հ. Հակոբյան — «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի ավագ գիտաշխատող (համաձայնությամբ)

Խ. Հարությունյան — «Մատենադարան»  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի միջնադարյան հայ գրականության ուսումնասիրման և ձեռագրագիտության և մայր ցուցակի բաժինների ավագ գիտաշխատող (համաձայնությամբ)

Ն. Ղարիբյան — «Մատենադարան»  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի ավագ գիտաշխատող (համաձայնությամբ)

Կիսվել