«Վիրտուալ Մատենադարան» տեխնոլոգիական զարգացման ծրագրի նվիրատուներ
Մաշտոցյան Մատենադարանի տնօրինությունն իր երախտագիտությունն է հայտնում մեր նվիրատուներին «Վիրտուալ Մատենադարան» տեխնոլոգիական զարգացման ծրագրին աջակցելու համար:
2020թ. հունիսի 23-ից մինչև հուլիսի 3-ը կատարվել են հետևյալ նվիրատվությունները.

 1. Վահան Ալադադի, Կանադա, $5050
 2. Արմեն Սաֆարյան, ԱՄՆ, $100
 3. Անանուն նվիրատու, $250
 4. Անանուն նվիրատու, Կանադա, $20
 5. Անանուն նվիրատու, Կանադա, $200
 6. Անանուն նվիրատու, Կանադա, $100
 7. Անանուն նվիրատու, ԱՄՆ, $50

Այսպիսով այսօրվա դրությամբ հավաքվել է $5770 գումար։


Donators of “Virtual Matenadaran” technological development program

The Directorship of the Mesrop Mashtots Matenadaran expresses its gratitude to its donators for supporting the Virtual Matenadaran technological development program.
The following donations were made from June 23 to July 3, 2020

 1. Vahan Aladadi,Canada, $5050
 2. Armen Safarian,USA, $100
 3. Unknown donator, $250
 4. Unknown donator, Canada, $20
 5. Unknown donator, Canada, $200
 6. Unknown donator, Canada, $100
 7. Unknown donator, USA, $50
Կիսվել