Նոր հրատարակություն

Մատենադարանի Թարգմանական մատենագրության բաժնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Գոհար Մուրադյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել Հովհան Դամասկացու «Դիալեկտիկա» երկի հայերեն թարգմանությունները (հունարենից, և վրացերենից) պարունակող հատորը՝ Հովհան Դամասկացի. Հայերեն թարգմանված երկեր շարքում, հատոր Ա՝ Դիալեկտիկա, քննական բնագրեր և ուսումնասիրություն, Երևան, Մատենադարան, 2019, 317 էջ): Ուղղափառ եկեղեցու հայր Հովհան Դամասկացու հայերեն անտիպ պատկառելի ժառանգությունը, որ ծրագրվում է հրատարակել երեք հատորով, բացի աստվածաբանական գրվածքներից, պարունակում է «Դիալեկտիկա» տրամաբանական երկի երկու միմյանցից անկախ թարգմանություն (վրացերենից «Դիալեկտիկա»-ն ի թիվս մյուս երկերի թարգմանել է Սիմեոն Պղնձահանեցին 13-րդ դարի առաջին կեսին, իսկ հունարենից թարգմանվել է միայն այդ տրամաբանական երկը՝ հավանաբար 10-րդ դարում): Դրանց քննական բնագրերը կազմում են առաջին հատորը: Որպես հավելված գրքում զետեղված են Գրիգոր Երուսաղեմացու կազմած՝ հունարենից թարգմանված անանուն փիլիսոփայական սահմանումների ժողովածուները: Գրքի խմբագիր՝ Օլգա Վարդազարյան: Գիրքը տպագրվել է Մեսրոպ Մաշտոցի Մատենադարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ, «Ջեյ Թի Այ Արմենիա» ՓԲԸ-ի աջակցությամբ: 

Կիսվել