ԼՈւՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» ՀԱՆԴԵՍԻ 36-ՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

Մատենադարանի հրատարակչությունը լույս է ընծայել «Բանբեր Մատենադարանի» պարբերականի 36-րդ հատորը, որն ընդգրկում է պատմությանը, բանասիրությանը, բնագիտությանը, մատենագիտությանը առնչվող նյութեր, բնագրերի հրապարակումներ, գրախոսականներ և «Ներսես Շնորհալի՝ Բազմաշնորհ Հայրապետը» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ընտրանի։ Հանդեսը լույս է տեսնում «JTI ARMENIA» ընկերության հովանավորությամբ: Գլխավոր խմբագիր՝ Գոհար Մուրադյան Համարի թվային տարբերակը տե՛ս այստեղ:

Կիսվել