Բաժինը զբաղվում է հայ միջնադարյան բժշկագիտության և բնագիտության, տոմարի պատմության նյութերի ուսումնասիրությամբ, համապատասխան բնագրերի կազմմամբ և հրատարակությամբ։


Բաժնի վարիչ՝ Ստելլա Վարդանյան
բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հեռախոս՝ (010) 53-30-42, ներքին` 2-40

Կիսվել