Բաժինը զբաղվում է հայ միջնադարյան բժշկագիտության և բնագիտության, տոմարի պատմության նյութերի ուսումնասիրությամբ, համապատասխան բնագրերի կազմմամբ և հրատարակությամբ։


Խմբի ղեկավար՝
Հեռախոս՝ (010) 513042, ներքին` 2-44

Կիսվել