Բաժինը զբաղվում է 15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության ուսումնասիրությամբ և գիտական հրատարակությամբ, հիմնականում Մատենադարանում պահվող ձեռագրական նյութի օգտագործմամբ։


Բաժնի աշխատանքների համակարգող` Վահե Թորոսյան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Հեռախոս՝ (010) 513012, ներքին՝ 1-08

Կիսվել