Խումբը զբաղվում է 15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության ուսումնասիրությամբ և գիտական հրատարակությամբ, հիմնականում Մատենադարանում պահվող ձեռագրական նյութի օգտագործմամբ։


Խմբի աշխատանքների համակարգող`
Հեռախոս՝ (010) 000000, ներքին՝ 0-00

Կիսվել