«ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» N 25

«Բանբեր Մատենադարանի», Հ.25 Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ին-տ.- Եր.:«Նաիրի» հրատ., 2018:
  Լույս է տեսել «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի հոբելյանական 25-րդ համարը:  «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի սույն համարում ընդգրկված է «Նարեկացիական ընթերցումներ» 3-րդ (17 հոկտեմբերի, 2017) և «Տպագրության Մարգարիտ» (19 սեպտեմբերի, 2017) միջազգային գիտաժողովների նյութերի ընտրանի, ինչպես նաև պատմաբանասիրական, արվեստաբանական և միջնադարյան բնագիտության այլևայլ հարցերի նվիրված հոդվածներ և հրապարակումներ:  «Բանբեր Մատենադարանի» 25-րդ համարի հրատարակմանն աջակցել է «ՋԵՅ ԹԻ ԱՅ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ն:

Կիսվել