ՆՇԱՆԱԿՎԵԼ ԵՆ ՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐ ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐ

«Բանբեր Մատենադարանի» գիտական պարբերականի գլխավոր խմբագիր է նշանակվել Մատենադարանի «Թարգմանական մատենագրության» բաժնի վարիչ, բ․գ․դ․ Գոհար Մուրադյանը։ Matenadaran: Medieval and Early Modern Armenian Studies օտարալեզու գիտական պարբերականի գլխավոր խմբագիր է նշանակվել Մատենադարանի «Միջնադարյան գրականության և բանասիրության» բաժնի վարիչ, բ․գ․դ․ Արամ Թոփչյանը։ Սահմանված չափանիշները մեծապես նպաստելու են միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում Մատենադարանի պարբերականների ներգրավմանը, ինչպես նաև հայագիտական հետազոտությունների

Կիսվել