ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՎԱԳ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ ԱՆՈՒՇ ԱՊՐԵՍՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ (ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ) ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 21-ՐԴ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Գիտաժողովը կազմակերպել էր Կալիֆոռնիայի համալսարանի Մերձավոր Արևելքի լեզուների և մշակույթների բաժինը, որի նպատակն էր համախմբել գիտնականների, հետազոտողների, ասպիրանտների՝ աշխարհի տարբեր երկրներից՝ ներկայացնելու ուսումնասիրություններ հայագիտության տարբեր ոլորտների՝ լեզվի, գրականության, պատմության, մարդաբանության, արվեստի պատմության մասին:

Անուշ Ապրեսյանը ներկայացրել է «Թարգմանության հոգևոր-մշակութային նշանակությունը. Նեմեսիոս Եմեսացու «Մարդու բնության մասին» երկը» վերնագրով զեկուցումը: Այն անդրադառնում է Նեմեսիոս Եմեսացու երկի թարգմանության անգնահատելի նշանակությանը միջնադարյան հայ աստվածաբանական և փիլիսոփայական մտքի, ինչպես նաև հայ թարգմանական ավանդույթների ձևավորման համար:

Գիտաժողովի ծրագրին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Կիսվել