Մատենադարանի հրատարակչական բաժինը ստեղծվել է 2019 թվականին: Թեև նախկինում էլ Մատենադարանում հրատարակության են պատրաստվել հին ձեռագրերի ինստիտուտի գիտաշխատողների ուսումնասիրությունները, բնագրեր, ձեռագրացուցակներ, տարբեր գրքեր, ալբոմներ, «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսը, սակայն չի եղել առանձին հրատարակչական բաժին:
Նոր բաժնի նպատակն է շարունակել և ընդլայնել Մատենադարանի հրատարակչական գործունեությունը: Միջնադարագիտական, հայագիտական, արվեստագիտական ուսումնասիրություններին, բնագրերին ու ձեռագրացուցակներին զուգահեռ, հրատարակության պատրաստել (մուտքագրել, սրբագրել, էջադրել, ձևավորել) Մատենադարանում պահվող ձեռագրական հարուստ ժառանգության, արխիվային հազվագյուտ նյութերի հանրայնացմանն ուղղված նոր ձևաչափերով գրքեր:
Նախատեսվում են նաև Մատենադարանի ցուցասրահներն ու ցուցանմուշները ներկայացնող, թանգարանային գործունեությունը լուսաբանող գրքերի, ալբոմների ու այլ նյութերի հրատարակություններ:
Հրատարակչական բաժնի կողմից 2019 թվականին հրատարակութան պատրաստված գրքեր՝
1. Հովհան Դամասկացի հայերեն թարգմանված երկեր, հատոր Ա, «Դիալեկտիկա» երկի հայերեն թարգմ.,քննական բնագրեր և ուսումնասիրություն/ Աշխատասիրությամբ Գ. Մուրադյանի. — Երևան, Մատենադարան, 2019, 317 էջ:
2. Նեմեսիոս Եմեսացի, Յաղագս բնութեան մարդոյ (առաջաբանը, համեմատական բնագիրը և ծանոթագրությունները՝ Կ. Մոսիկյանի).- Երևան, Մատենադարան, 2019, 512 էջ + 4 էջ ներդիր:


Բաժնի վարիչ՝ Հայկ Համբարձումյան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Հեռ.` +374 (010) 51-30-33, ներքին` 1-23

Կիսվել