Տնօրեն՝ արվ.գ.թ. Արայիկ Խզմալյան(010)513000
Գիտական գծով տնօրենի տեղակալ՝ պ.գ.թ. Վահե Թորոսյան(010)513001
Գիտնական քարտուղար՝
Զարգացման գծով տնօրենի տեղակալի պաշտոնակատար՝ Տաթևիկ Մուրադյան(010)513008
Ձեռագրատան վարիչ` արվ.գ.թ. Դավիթ Ղազարյան(010)513052
Մատենադարանի թանգարանի ղեկավար՝ արվ.գ.թ. Իվեթ Թաջարյան(010)513045
Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ պ.գ.դ. Հայկազ Հովհաննիսյան(010)513013
Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների գծով՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
Կադրերի բաժնի պետ՝ Անահիտ Նշանյան(010)513010
Գլխավոր հաշվապահ՝ Նվարդ Փիլթակյան(010)513003
Զարգացման խմբի ղեկավար՝ Տաթևիկ Մուրադյան(010)513008
Հանրային կապերի բաժնի վարիչ` Էմմա Հոռոփյան(010)513065
Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության խմբի ղեկավար՝ (010)513042
Թարգմանական մատենագրության բաժնի վարիչ՝ բան.գ.դ. Գոհար Մուրադյան(010)513028
Արևելագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Քրիստինե Կոստիկյան
5-14-րդ դարերի հայերեն բնագրերի ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Մանյա Շիրինյան(010)513041
15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության խմբի ղեկավար՝(010)513012
Միջնադարյան գրականության և բանասիրության բաժնի վարիչ` բան.գ.դ. Արամ Թոփչյան
Գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Կարեն Մաթևոսյան(010)513042
Ձեռագրագիտության բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
Արխիվի և արխիվագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.թ. Արմեն Մալխասյան(010)513020
Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան(010)513056
Գրադարանի վարիչ՝ Տաթևիկ Ղազումյան(010)513030
Վերականգնման բաժնի վարիչ` քիմ.գ.թ. Գայանե Էլիազյան(010)513017
Թվայնացման բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
«Մատենադարան» հրատարակչության ղեկավար՝ բան.գ.թ. Հայկ Համբարձումյան(010)513033
Ձեռագրերի կենսաքիմիական հետազոտությունների խմբի ղեկավար՝
քիմ.գ.թ. Գայանե Էլիազյան
(010)513017
Միջնադարյան արվեստի ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ արվ.գ.թ. Նազենի Ղարիբյան
Երաժշտական բնագրերի ուսումնասիրման խմբի ղեկավար՝ արվ.գ.թ. Արյուսակ Թամրազյան
Ժողովրդական մշակույթի սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրման խմբի ղեկավար՝ բան.գ.դ., պ.գ.դ.. Արծրունի Սահակյան
 56 Revisions

Կիսվել