Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ պ.գ.դ. Կարեն Մաթևոսյան(010)513000
Փոխտնօրեն գիտական գծով՝ պ.գ.դ. Կարեն Մաթևոսյան(010)513001
Գիտնական քարտուղար՝ պ.գ.թ. Վահե Թորոսյան(010)513012
Փոխտնօրեն տնտեսական գծով՝ Արմեն Մկրտչյան(010)513040
Գլխավոր ավանդապահ` պ.գ.դ. Գևորգ Տեր-Վարդանյան(010)513052
Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ պ.գ.դ. Հայկազ Հովհաննիսյան(010)513013
Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
Կադրերի բաժնի պետ՝ Անահիտ Նշանյան(010)513010
Գլխավոր հաշվապահ՝ Նվարդ Փիլթակյան(010)513003
Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ՝ Վարդի Քեշիշյան(010)513049
Հանրային կապերի բաժնի վարիչ` Տաթևիկ Սարոյան(010)513065
Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ բժշ.գ.դ. Ստելլա Վարդանյան(010)513042
Թարգմանական մատենագրության բաժնի վարիչ՝ բան.գ.դ. Գոհար Մուրադյան(010)513028
Արևելագիտության բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ պ.գ.դ. Վահան Տեր-Ղևոնդյան(010)513000
5-14-րդ դարերի հայերեն բնագրերի ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Մանյա Շիրինյան(010)513041
15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ պ.գ.թ. Վահե Թորոսյան(010)513012
Միջնադարյան գրականության և բանասիրության բաժնի վարիչ`բան.գ.դ. Արամ Թոփչյան
Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Կարեն Մաթևոսյան(010)513001
Ձեռագրագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Գևորգ Տեր-Վարդանյան(010)513052
Արխիվի և արխիվագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.թ. Արմեն Մալխասյան(010)513020
Թանգարանային մասի ղեկավար՝ արվ.գ.թ. Նազենի Ղարիբյան(010)513045
Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան(010)513056
Գրադարանի վարիչ՝ Տաթևիկ Ղազումյան(010)513030
Վերականգնման բաժնի վարիչ` քիմ.գ.թ.Գայանե Էլիազյան(010)513017
Ձեռագրերի կրկնօրինակման բաժնի վարիչ` Լիլիթ Ամիրջանյան
Թվայնացման բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
Հրատարակչական բաժնի վարիչ՝ բան.գ.թ. Հայկ Համբարձումյան(010)51303300000

Կիսվել