Տնօրեն՝ արվ.գ.թ. Արայիկ Խզմալյան(010)513000
Փոխտնօրեն գիտական գծով՝ պ.գ.թ. Վահե Թորոսյան(010)513001
Գիտնական քարտուղար՝(010)513012
Փոխտնօրեն տնտեսական գծով՝ Արմեն Մկրտչյան(010)513040
Գլխավոր ավանդապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար` արվ.գ.թ. Դավիթ Ղազարյան(010)513052
Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ պ.գ.դ. Հայկազ Հովհաննիսյան(010)513013
Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
Կադրերի բաժնի պետ՝ Անահիտ Նշանյան(010)513010
Գլխավոր հաշվապահ՝ Նվարդ Փիլթակյան(010)513003
Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ՝ (010)513049
Հանրային կապերի բաժնի վարիչ` Էմմա Հոռոփյան(010)513065
Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ բժշ.գ.դ. Ստելլա Վարդանյան(010)513042
Թարգմանական մատենագրության բաժնի վարիչ՝ բան.գ.դ. Գոհար Մուրադյան(010)513028
Արևելագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Վահան Տեր-Ղևոնդյան
5-14-րդ դարերի հայերեն բնագրերի ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Մանյա Շիրինյան(010)513041
15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժնի բաժնի վարիչ՝(010)513012
Միջնադարյան գրականության և բանասիրության բաժնի վարիչ` բան.գ.դ. Արամ Թոփչյան
Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Կարեն Մաթևոսյան(010)513042
Ձեռագրագիտության բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
Արխիվի և արխիվագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.թ. Արմեն Մալխասյան(010)513020
Թանգարանային մասի ղեկավար՝ արվ.գ.թ. Նազենի Ղարիբյան(010)513045
Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան(010)513056
Գրադարանի վարիչ՝ Տաթևիկ Ղազումյան(010)513030
Վերականգնման բաժնի վարիչ` քիմ.գ.թ. Գայանե Էլիազյան(010)513017
Ձեռագրերի կրկնօրինակման բաժնի վարիչ` Լիլիթ Ամիրջանյան
Թվայնացման բաժնի աշխատանքների համակարգող՝ Գուրգեն Գասպարյան(010)513029
Հրատարակչական բաժնի վարիչ՝ բան.գ.թ. Հայկ Համբարձումյան(010)513033
Կիսվել