Տնօրեն՝ պ.գ.դ. Վահան Տեր-Ղևոնդյան(10)513000
Փոխտնօրեն գիտական գծով՝ պ.գ.դ. Կարեն Մաթևոսյան(10)513001
Գիտնական քարտուղար՝ պ.գ.թ. Վահե Թորոսյան(10)513012
Փոխտնօրեն տնտեսական գծով՝ Արմեն Մկրտչյան(10)513040
Գլխավոր ավանդապահ` պ.գ.դ. Գևորգ Տեր-Վարդանյան(10)513052
Տնօրենի խորհրդական ուսումնամեթոդական ծրագրերի գծով՝ պ.գ.դ. Հայկազ Հովհաննիսյան(10)513013
Տնօրենի խորհրդական նորագույն տեխնոլոգիաների և հրատարակչական հարցերի գծով՝ Գուրգեն Գասպարյան(10)513029
Կադրերի բաժնի վարիչ՝ Անահիտ Նշանյան(10)513010
Գլխավոր հաշվապահ՝ Նվարդ Փիլթակյան(10)513003
Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ՝ Վարդի Քեշիշյան(10)513049
Հանրային կապերի բաժնի վարիչ` Տաթևիկ Սարոյան(10)513065
Բժշկագիտության և բնագիտության պատմության ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ բժշ.գ.դ. Ստելլա Վարդանյան(10)513042
Թարգմանական մատենագրության բաժնի վարիչ՝ բան.գ.դ. Գոհար Մուրադյան
Արևելագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Վահան Տեր-Ղևոնդյան(10)513000
5-14-րդ դարերի հայերեն բնագրերի ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Մանյա Շիրինյան(10)513041
15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.թ. Վահե Թորոսյան(10)513012
Միջնադարյան գրականության և բանասիրության բաժնի վարիչ`բան.գ.դ. Արամ Թոփչյան
Արվեստի պատմության և գրչության կենտրոնների ուսումնասիրման բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Կարեն Մաթևոսյան(10)513001
Ձեռագրագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.դ. Գևորգ Տեր-Վարդանյան(10)513052
Արխիվի և արխիվագիտության բաժնի վարիչ՝ պ.գ.թ. Արմեն Մալխասյան(10)513020
Ցուցասրահների վարիչ՝ Աիդա Չարխչյան(10)513045
Ընթերցասրահի վարիչ՝ Ժաննա Մաթևոսյան(10)513056
Գրադարանի վարիչ՝ Ռայա Բլբուլյան(10)513030
Վերականգնման բաժնի վարիչ` քիմ.գ.թ.Գայանե Էլիազյան(10)513017
Ձեռագրերի կրկնօրինակման բաժնի վարիչ` Լիլիթ Ամիրջանյան
Թվայնացման բաժնի աշխատանքների համակարգում՝ Գուրգեն Գասպարյան(10)513029
Հրատարակչական բաժնի վարիչ՝ բան.գ.թ. Հայկ Համբարձումյան(10)51303300000

Կիսվել