ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լույս է տեսել Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Արխիվային բաժնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու Արմեն Մալխասյանի՝ «Հայկական կազմարարության Արցախ-Ուտիքի դպրոցը» գիրքը: Գիրքը հրատարակվել է ԱՀ Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ: Գրքում Երևանի Մատենադարանի ձեռագրերի հավաքածուի հիման վրա ներկայացված է հայկական կազմարարության Արցախ-Ուտիքի դպրոցը, բերված են ԺԸ դ. Բ կեսին ստեղծված կաշվե կազմերի նմուշներ:
Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների, ձեռագրագետների, արձանագրագետների, արվեստաբանների և ընթերցող լայն հասարակայնության համար:
  Գրքի շնորհանդեսը կայանալու է Արցախի Հանրապետությունում՝ Մաշտոցյան Մատենադարանի մասնաճյուղում (շնորհանդեսի անցկացման ժամանակացույցի մասին կհայտնենք ավելի ուշ):
  Գիրքը տպագրվել է «Անտարես»-ում:

Կիսվել