ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ Մատենադարանին 2022-2023 ուստարվա համար անվճար հիմունքներով հատկացվել է առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության տեղ՝ Է. 00.05 աղբյուրագիտություն, պատմագրություն մասնագիտությամբ։ Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները դիմեն Մատենադարանի տնօրինություն՝ 010513000 հեռախոսահամարով, կամ զանգահարել 093225311: Փաստաթղթերի ընդունելությունը՝ մայիսի 25-ից հունիսի 16-ը: Մասնագիտական քննությունը անցկացվելու է հունիսի 20-27-ը ընկած ժամանակահատվածում: Տե՛ս մասնագիտական քննության հարցաշարը:

Կիսվել

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԵՂԻՇԵԻ ՃԱՌԵՐԻ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մաշտոցյան Մատենադարանի գիտաշխատող, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Հակոբ Քյոսեյանի աշխատասիրությամբ լույս տեսած ուսումնասիրության մեջ տեղ են գտել Եղիշեի ճառերի փիլիսոփայական-աստվածաբանական բնույթի դիտարկումներ և «Ս. Եղիշէ. վարդապետութիւն ըստ Յովհաննու սիրելւոյ ի չարչարանս տեառն» ճառաշարի բնագրերը, որոնք տեխնիկական պատճառով դուրս էին մնացել «Մատենագիրք Հայոց»-ի հատորներից: Բնագրերը պատրաստված են շուրջ մեկ տասնյակ ձեռագրերի հիման վրա:Գիրքը հրատարակել է Մայր Աթոռ

Կիսվել