ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ «ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ՈՒՏԻՔԻ ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԳՐՔԻ ԹՎԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

«Արցախի և Ուտիքի ձեռագրական ժառանգությունը» գրքի անգլերեն և ֆրանսերեն թարգմանությունների թվային տարբերակներն արդեն հասանելի են Մատենադարանի Թվային գրադարանում:

Կիսվել