ՊԱՐԼՕ ՏԷՐ-ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ – 2023

«ՊԱՐԼՕ ՏԷՐ-ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ» մրցանակի հանձնախումբն ամփոփել է 2023 թվականի մրցույթի արդյունքները, որոնց հիման վրա երեք անվանակարգերում կպարգևատրվեն հետևյալ հեղինակները. «Լավագույն գիտական հետազոտություն» անվանակարգում՝Խաչիկ Հարությունյան (Ձեռագրագիտության բաժին)Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն (Թ-ԺԵ. Դարեր), գիրք Ա. հիշատակարանների բառապաշարը (ուսումնասիրություն և բառարան) — Երևան, Մատենադարան, 2022, 400 էջ: «Լավագույն կատարված աշխատանք» անվանակարգում՝Հրանտ Օհանյան (15-19-րդ դարերի հայ մատենագրության բաժին)Սիմեոն Երևանցի, Ջամբռ:

Կիսվել