ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Երկա՜ր սպասված լուր աշակերտների, ուսուցիչների և ծնողների համար։ Հոկտեմբերի 1-ից Մատենադարանի թանգարանային մասում մեկնարկում են կրթական ծրագրերը՝ նախատեսված 1-8-րդ դասարանի աշակերտների համար։ Ծրագրերը մշակվել են՝ հաշվի առնելով Դպրոցական դասընթացները Երեխաների տարիքային առանձնահատկություններն ու հետաքրքրությունները։ Յուրաքանչյուր կրթական ծրագիր բաղկացած է տեսական, գործնական հատվածներից և թեմատիկ շրջայցից։ Ծրագրերի տեսական հատվածում աշակերտները ծանոթանում են️ գրերին, զարդագրերին, ձեռագրաստեղծման և

Կիսվել