ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼ Է ՂՈՒԿԱՍ ՎԱՆԱՆԴԵՑՈՒ «ԳԱՆՁ ՉԱՓՈՅ, ԿՇՌՈՅ, ԹՒՈՅ ԵՒ ԴՐԱՄԻՑ ԲՈԼՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գերմանիայի Արևելյան Եվրոպայի պատմության և մշակույթի Լայբնից ինստիտուտի​ և Մաշտոցյան Մատենադարանի համագործակցությամբ հրատարակվել է Ղուկաս Վանանդեցու «Գանձ չափոյ, կշռոյ, թւոյ եւ դրամից բոլոր աշխարհի» աշխատության (1699 թ.) գերմաներեն թարգմանությունը՝ ծանոթագրություններով և ընդարձակ նախաբանով (կազմող և հրատարակիչ՝ Մարկուս Դենցել, աշխատակցությամբ՝ Անահիտ Ավագյանի, Գրիգոր Գրիգորյանի, Հակոբ Մաթևոսյանի և Արմինե Մելքոնյանի)։ Հատորում ընդգրկված են Մատենադարանի գիտաշխատողներ Էռնա Շիրինյանի,

Կիսվել

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ. ԲՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ՁԵՌԱԳԻՐ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՈՒՄ

Մաշտոցյան Մատենադարանում հունիսի 13-14-ին տեղի կունենա «Հայաստանը և հայերը համաշխարհային միջնադարում. բնագրեր և ձեռագիր մատյաններ» խորագրով աշխատաժողով՝ Մատենադարանի և Եվրոպական գիտահետազոտությունների խորհրդի «Հայաստանը որպես հանգույց.կապեր և մշակութային փոխհարաբերություններ միջնադարյան Եվրասիայում. IX-XIV դդ.» ծրագրի համագործակցությամբ: Աշխատաժողովի նպատակն է քննարկել և ուշադրություն հրավիրել հայկական կամ հայերին վերաբերող քիչ ուսումնասիրված սկզբնաղբյուրների վրա (մասնավորապես` որոշ անտեսված բնագրերի և ժանրերի)

Կիսվել