ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԵՑԻՆ ԱՍՈՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐՈՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2018 թ. հունիսի 13-14-ին Մատենադարանում տեղի ունեցան ասորագիտական թեմաներով դասախոսություններ՝ ոլորտի առաջատար և ճանաչված պրոֆեսորներ Անդրեա Շմիդտի (Լուվենի Կաթոլիկ համալսարանի Քրիստոնեական մշակույթների և Մերձավոր Արևելքի երկրների ամբիոն) և Գաբի Աբուսամրայի (Լիբանանյան համալսարանի Հնագիտության ամբիոն) կողմից: Դասախոսությունների թեմաներն էին՝  «Մատենադարանի ասորերեն ձեռագրերի հավաքածուն. հմայիլների առանձնահատուկ արժեքը»,  «Մատենադարանի ասորերեն հմայիլների հինմիջագետքյան աղերսները»,  «Միքայել Ասորու «Ժամանակագրութիւնը» և հարցի ուսումնասիրվածության վիճակը»:     Դասախոսություններին ներկա էին ինչպես Մատենադարանի, այնպես էլ այլ գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, գիտաշխատողներ և ուսանողներ: Դասախոսություններն ուղեկցվեցին ոլորտի շուրջ հետաքրքիր հարցադրումներով և քննարկումներով:
  Ինչպես նշեց Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանը, նման դասախոսությունները էական նշանակություն ունեն Հայաստանում ասորագիտության զարգացման համար:
  Տեղեկացնենք նաև, որ պրոֆ. Անդրեա Շմիդտը՝ պրոֆ. Էրիխ Ռենհարտի հետ համատեղ, ներկայում պատրաստում են Մատենադարանում պահվող ասորական  ձեռագրերի ամբողջական ցուցակը:

Կիսվել