ԱՊՐԻԼԻ 26-ԻՆ ԵՎ 27-ԻՆ ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՈՎ ԵՎ ՄԱՇՏՈՑՅԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ «ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ» ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՇՐՋԻԿ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ-ՎԱՐՊԵՏԱՑ ԴԱՍԵՐ ԱՆՑԿԱՑՐԵՑ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔՈՒՄ

Ծրագիրը կազմված է երեք մասից․ ծանոթություն ցուցադրությանը, տեսական և գործնական հատվածներ։ Շրջիկ ցուցադրությունը պատկերավոր ներկայացնում է ձեռագրերի ընդօրինակման, նկարազարդման և վերականգնման արվեստը: Տեսական հատվածում տարիքային խմբին համապատասխան ամփոփ տեղեկություն է տրվում Մատենադարանի ստեղծման և կազմավորման պատմության, ինչպես նաև մշտական ցուցադրության մասին։ Գործնականում աշակերտներն ամրապնդում են ձեռագրաստեղծման վերաբերյալ ստացած գիտելիքները, անմիջականորեն ուսումնասիրում են ձեռագրի մանրակերտը, ծանոթանում

Կիսվել